Březen 2010

ÁÁÁÁÁÁÁÁ´.................

29. března 2010 v 19:19 | Samča a Tom
http://princessewusqa.blog.cz/1003/neklikej-prosim-strasi-tam#komentare                                                                                             HUSTÝ!!!!                                                                               jste machři když se kouknete!!!!

pixelky

29. března 2010 v 19:05 | Samča a Tom
pixel
pixel
pixel
pixel
pixel
pixel
hovínka
pixel
pixelky
pixelky
pixel

Kontakty

25. března 2010 v 16:29 | Tomáš, Samanta |  The Sims 2

Tomáš má Skype: petynek1

Tomáš má ICQ: 643744180

Samanta má Skype: samoskamos


Pokud si nás přidáte napište text: Znám http://www.samanta-mix.blog.cz/ . DěkujemeTomáš

23. března 2010 v 19:54 | Samanta
ihihihihihihihii
hhihih

Surikaty

23. března 2010 v 19:48 | Samča a Tom
sur
surikata
surikata
surikata
surikata
surikata
MILUJU JE'!!!!!!!

obrázky Hannah Montana

23. března 2010 v 19:25 | Samča a Tomáš
h
film
hana
hannah
hm
MÁME JI OBA RÁDI A DOUFÁM ŽE VŠICHNI...

Horrory

23. března 2010 v 19:21 | Tomáš, Samanta |  The Sims 2

!!Pozor!! Video nesmí vidět nikdo do Deseti let!

Fakt horror!čarodějky

23. března 2010 v 19:09 | Samča a Tom
ko
pe
mě
ki
hm...mám je ráda...

máme rádi zvířata

23. března 2010 v 19:04 | Samča a Tom
rybky
fretka
pejsánek
pejsek
kočička
zvířátka jsou suuuuuper!!!!!

čokoláda

23. března 2010 v 18:58 | Samča a Tom
Čokoládu mám moc ráda...A KDO BY NE???Pište prosím komentíky i když se vám můj blog nelíbí...taky že je to můj první blog...čokoládka-mléko
A mám ráda i normální mléko...

Cheaty

23. března 2010 v 17:10 | Tomáš, Samanta |  The Sims 2

Tady jsou nejlepší cheaty do The Sims 2 Šťastnou Cestu!

changeLotZoning hotel - Hotel
changeLotZoning secretvacationlot - Tajná Dovolená

No a tady jsou všechny cheaty:

Základní cheaty
Přesný zápis cheatu:Význam:
KachingPřidá 1 000 §
MotherlodePřidá 50 000 §
MoveObjects [on/off]Můžete pohybovat s objekty, u kterých to jinak není možné.
Aging [on/off]Zapne/vypne stárnutí.
StretchSkeleton [číslo]Velikost Sima (2.0 dvojitá velikost, 0.5 poloviční).
intProp maxNumOfVisitingSims [číslo]Počet Simů, které můžete pozvat na párty. Používejte v náhledu na sousedství.
boolProp snapObjectsToGrid [true/false]Objekty je možné umístit mimo ukotvenou síť.
boolprop constrainFloorElevation [true/false]Zvedne/sníží zem i s objekty nebo stavbou.
boolProp simShadows [true/false]Zapne/vypne stíny Simů.
intProp censorGridSize [0 - 8]0 = úplné odstranění cenzurních čtverečků.
8 = standardní cenzura.
POZOR - V NIGHTLIFE NEFUNKČNÍ!
boolProp displayPaths [true/false]True = uvidíte cestu, kam kráčí váš Sim.
faceBlendLimits [on/off]Při vytváření potomka v CAS neplatí dědičnost.
boolProp constrainFloorElevation [true/false]Můžete manipulovat i s obsazeným či zastavěným terénem.
Autopatch [on/off]Můžete manipulovat i s obsazeným či zastavěným terénem.
ExitZavře cheatovací řádek.


Pets cheaty
Přesný zápis cheatu:Význam:
boolprop ControlPets [on/off]Umožní vám přímo ovládat své mazlíčky, ale nemůžete rušit akce z fronty
boolprop PetActionCancel [true/false]Umožní rušení akcí ve frontě vašich mazlíčků
boolprop DisablePuppyKittenAging [true/false]Zapne/vypne stárnutí štěňat a koťat
boolprop ShowCatalogePFlags [true/false]V rozšířeném náhledu na položky v nákupním/stavebním módu se bude zobrazovat štítek datadisku, se kterým se do hry dostaly.
boolprop PetsFreeWill [true/false]Mazlíčci nebudou utíkat od majitele
DeleteAllAwningsOdstraní z pozemku markýzy
DeleteAllFencesOdstraní z pozemku ploty
DeleteAllHalfWallsOdstraní z pozemku poloviční zdi
DeleteAllObjects [Doors/Windows/Stairs]Odstraní z pozemku dveře, okna nebo schody
DeleteAllWallsOdstraní z pozemku stěny
IndividualRoofSlopeAngle [15/75]Umožní úpravy sklonu jednotlivých střech na pozemku


Open for Business cheaty
Přesný zápis cheatu:Význam:
AddneighbortoFamilycheat [on/off]Umožňuje interakci, pomocí které můžete do rodiny přijmout neovladatelné Simy.
Forcetwins(pro vybranou těhotnou Simku) Simka porodí dvojčata.
Plumbbobtoggle [on/off]Vypne zobrazování "diamantu" nad hlavou Sima.
Sethour [0-23]Změní čas ve hře.
Ctrl + Alt(Nezadává se do cheatovacího řádku) Umožní umístit na jednu část zdi více závěsných objektů.


Nightlife cheaty
Přesný zápis cheatu:Význam:
boolprop allObjectLightsOn [true/false]Světla zůstanou stále rozsvícená, i když nejsou používána.
familyfunds JMÉNO XXXXPřidělí rodině na úrovni sousedství peněžní částku.
roofslopeangle [15 - 75]Úprava sklonu všech střech na pozemku.
showHeadlines [on/off](pro všechny Simíky na pozemku)
Zapne/vypne zobrazení všech myšlenkových bublin a záhlaví typu ++/--.
unlockCareerRewards(pro vybraného Simíka)
Aktuálně vybraný Simík získá přístup ke všem speciálním předmětům za odměnu v kariéře.
maxMotives(pro všechny Simíky na pozemku)
Maximalizuje ukazatele motivace všech Simíků, kteří se nacházejí na pozemku.
motiveDecay [on/off](pro všechny Simíky na pozemku)
Spustí nebo zastaví pokles motivace.
aspirationPoints hodnota(pro vybraného Simíka)
Nastaví aktuálně vybranému Simíkovi zvolenou úroveň aspirace.
lockAspiration [on/off](pro všechny Simíky na pozemku)
Zastaví pokles a nárůst aspirace.
aspirationLevel [0 - 5](pro vybraného Simíka)
Udělí vybranému Simíkovi velký počet aspiračních bodů.
agesimscheat onAktivuje zabránění stárnutí při klepnutí na jiné Simíky se stisknutou klávesou Shift.
setLotLightingFile [název_souboru]Umožňuje hráči vytvořit nový soubor osvětlení s vlastními hodnotami osvětlení pozemku. Používá se k vytvoření zvláštního osvětlení pozemku.


Univerzitní cheaty
Přesný zápis cheatu:Význam:
boolProp allow45DegreeAngleOfRotation [true/false]Otáčí objekty o 45 stupňů (pro otáčení použijte šipky < a >).
setHighestAllowedLevel [číslo]Můžete postavit více pater
boolProp dormSpecificToolsDisabled [true/false]Zapne stavební a nákupní nástroje na koleji.
changeLotZoning [residential/community/greek/dorm/secretsociety]Změní typ na požadovaný druh pozemku:
residential - rezidenční
community - obecní
greek - řecký dům
dorm - kolej
secretsociety - tajný spolek


Filmařské cheaty
Přesný zápis cheatu:Význam:
Slowmotion [0-8]0 = normální rychlost; 8 = 8x pomalejší než normální rychlost
Boolprop enablepostprocessiong [true/false]Musí být nastavena hodnota true, aby fungovali níže uvedené filmařské efekty. K pokročilým trikům musí grafická karta podporovat pixel shadery. Doporučijeme také k natáčení filmů vypnout herní interface - klávesa F10.
Bloom [R] [G] [B] [X]Efekt, při kterém se vše jasné rozmaže dohromady (sitcom flashbacks), . Musíte nejdřív zadat cheat "boolprop enablepostprocessing true", aby byl přístupný tento pokročilý efekt. RBG, složkové vyjádření barvy (hodnoty od 0 do 255) zadávejte oddělené mezerou. Číslo X značí míru rozostření.
Filmgrain [0-1]Zrnitý efekt. Akceptuje hodnoty od 0,1 do 1, ty určují intenzitu zrnění. Jsou možné i vyšší hodnoty, ovšem prakticky neviužitelné.
Letterbox [0.0 - 0.4]Výsledkem je širokoúhlá scéna. Širokoúhlost určují zadané hodnoty v rozmezí 0.0 až 0.4.
Virgnette [X] [Y] [X]Efekt, při němž je ohnisko čisté, ale všechno kolem je zaostřené. Souřadnice zadáváme v pixelech, hodnota X je číslo od 0.0 do 1.0 - určije velikost rozmazání.


Pozemkové cheaty
Přesný zápis cheatu:Význam:
boolprop lotWater [true/false]False = odstraní vodu na pozemcích.
boolprop lotTerrainPaints [true/false]False = odstraní zemskou texturu na pozemcích.
boolprop showFloorGrid [true/false]Vypnutí čtvercové sítě v módu stavění a nákupu.
boolprop objectShadows [true/false]False = odstraní stíny u venkovních objektů.
boolProp guob [true/false]False = odstraní stíny u vnitřních objektů.
boolprop renderSelectedSimLevel [true/false]True = stěny nebudou "vykousnuté" pro vybraného Sima.
boolprop locktiles [true/false]False = můžete umístit podlahu i na silnici.
boolprop reflectionWithExtraViewer [true/false]Zapne/vypne zrcadlení.
boolprop renderInsideObjectOnlyOnSelectedSimLevel [true/false]True = objekty se zobrazí pouze v úrovni, kde je daný Sim a pokud je toto poschodí vybráno.
boolprop renderSelectedSimLevel [true/false]True = vidíte jen patro, ve kterém je právě vybraný Sim.


Cheaty pro sousedství
Přesný zápis cheatu:Význam:
deleteAllCharactersVymaže všechny postavy v sousedství.
TerrainType [desert/temperate]Přepíná mezi pouští a normálním terénem.
boolprop displayNeighborhoodProps [true/false]False = nezobrazí doplňky v sousedství (jako např. kameny a věže).
boolprop displayNeighborhoodRoads [true/false]False = nezobrazí silnice.
boolprop displayNeighborhoodFlora [true/false]False = nezobrazí flóru (stromy a květiny).
boolprop displayNeighborhoodWater [true/false]False = nezobrazí vodu.
boolprop displayLotImposters [true/false]False = nezobrazí stavby na pozemcích.
boolprop displayNeighborhoodRoadsWithModel [true/false]False = nezobrazí mosty.
boolprop lotTerrainLighting [true/false]False = pozemky nebudou podsvícené, když na ně najedete myší.
boolprop carsCompact [true/false]True = auta na silnicích jsou detailnější ;)
boolprop ShowLotPackageFilename [true/false]Zapne/vypne zobrazování názvů pozemků.
boolprop nhoodWaterReflection [true/false]Zapne/vypne zrcadlení vody v sousedství.
boolProp carsOnRight [true/false]Auta jezdí vpravo nebo vlevo.
terraintype [desert/concrete]Typ terénu.
nhdregiontype desert [desert/concrete]Typ terénu na konkrétním místě.

Downloady

23. března 2010 v 16:59 | Tomáš, Samanta |  The Sims 2

Stáhněte si nějáké downloady do The Sims 2!

Hotel:
Simíci:
Phoebe Tonkin (Potřebujete modrou ploutev)

Zázraky:

Bonusové objekty

31. ledna 2010 v 9:34
Spirála života :
Download

Teleportačtí květina :
Download

Obraz životabudič :
Download

Nočník rychlokurz :
Download

Zrcadlo moci :
Download

Smrtící lampa :
Download

Vodotrysk :
Download

Menič oblohy :
Download

Křišťál počasí :
Download

Voodoo flaška :
Download

Socha :
Download

Studentské knihy :
Download
Zdroj:Dvesimacky.blog.cz
Názor:Velmi užitečné stahuju!!!!!!A jak vy??PLS koment!


DALŠÍ:

Takže,dávala jsem vám tu "nástroje na sex"
a teď je čas na opravdový polohy:D
hledala jsem to dlouho,takže jsem si to stáhla a zase nahrála na uloz.to,kdyby to náhodou smazali,ať to mám:))
Takže,co to obsahuje?
Můžete "šukat" s kýmkoli,i s poš'ťákem co jde kolem,i když se nesnášíte,prostě na něj kliknete a vyberete si polohu a šup šup :D..Dobré je,že Vám to přidá i na vztazích:D..

Stáhněte si všechno ať máte všechny polohy!

Myspace Cursors @ JellyMuffin.com


Jsou tam křížky? Tak na ně klike aby tam byla fajfka. Pak zavřete soubor a skuste to spustit hru. jestli to nepůjde vypněte hru a pak zase zapněte.


Aktualizováno: 22.12.2010 13:30

Já a sestra...

23. března 2010 v 16:50 | Samanta
já a gábi
To jsem já a moje sestřička Gábinka...Ségra má 1 rok a 3 měsíce...je to hezu a milunké miminko...

Dobroty pro mlsouny

23. března 2010 v 16:39 | Samanta
nanuk
nanuk
nanuk
nanuk
pohárek
pohárek
oliva
oliva
oliva
oliva
oliva
nanuk
hamburger
hamburger
hamburger
hamburger
hamburger